سمت : مسئول دفتر نمایندگی شهرستان شیروان

نام و نام خانوادگی : مرتضی غلامی خطاب

آدرس : جنب مدیریت جهادکشاورزی شهرستان شیروان

شماره تلفن: ۰۵۸۳۶۲۲۰۹۲۱

سمت : مسئول دفتر نمایندگی شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : داود ایزدجو

آدرس : بلوارکشاورز-پشت مدیریت جهادکشاورزی فاروج

شماره تلفن: ۰۵۸۳۶۴۲۳۳۴۷

سمت : مسئول دفتر نمایندگی شهرستان اسفراین

نام و نام خانوادگی : محبوبه زراعتی

آدرس : داخل مدیریت جهادکشاورزی اسفراین

شماره تلفن: ۰۵۸۳۷۲۲۶۷۷۶

سمت : مسئول دفتر نمایندگی شهرستان مانه و سملقان

نام و نام خانوادگی : مرضیه آبرومند

آدرس : جنب مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آشخانه

شماره تلفن: ۰۵۸۳۲۹۲۳۱۶۳

سمت : مسئول دفتر نمایندگی شهرستان گرمه

نام و نام خانوادگی : محمدحسین نجاری

آدرس : گرمه-میدان ارشاد-ابتدای بلوار آموزگار

شماره تلفن: ۰۵۸۳۲۵۰۶۵۲۷

سمت : مسئول دفتر نمایندگی شهرستان جاجرم

نام و نام خانوادگی : لیلا صمدی

آدرس : داخل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان جاجرم

شماره تلفن

سمت : مسئول دفتر نمایندگی شهرستان راز و جرگلان

نام و نام خانوادگی : جواد سعیدی

آدرس : راز-خیابان امام خمینی شرقی-بالاتر از کوچه شهید ایمانی-پلاک ۶۸

شماره تلفن : ۰۵۸۳۲۶۲۴۰۲۰