حضور دکتر پاکمهر،نماینده مردم شریف شهرستان بجنورد در شورای نظام مهندسی خراسان شمالی

دکتر پاکمهر،نماینده منتخب مردم شریف بجنورد در مجلس شورای اسلامی در جمع شورای نظام مهندسی: بین نظامات مهندسی و نظام پزشکی،ارجحیت با نظام مهندسی کشاورزیست.

دکتر پاکمهر در جمع اعضای شورای نظام مهندسی ضمن اعلام رضایت از عملکرد مثبت این سازمان عنوان نمود بدلیل توسعه ظرفیت های بخش کشاورزی دراستان،بین نظامات مهندسی و نظام پزشکی،ارجحیت با نظام مهندسی کشاورزیست.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی،دراین جلسه نامجو رییس سازمان در ابتدا ضمن خوشامدگویی و آرزوی قبولی طاعات و عبادات به ارائه گزارش عملکرد،اعضای تشکیل دهنده ی شورا و وظایف محوله به این سازمان پرداخت.سپس اعضای شورا هریک به بیان نقطه نظرات و توضیحات خود پرداخته و درنهایت پاکمهر پس از تشکر و قدردانی از زحمات رییس،شورا و پرسنل این سازمان از ایجاد مراکز مهارت آموزی بعنوان شیوه ای نوین در تلفیق علم و عمل ابراز خرسندی نمود. نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرکدام بعنوان یک اتاق فکر و اندیشه هستند که با کمک آنها می توانیم از کشاورزی سنتی عبور کرده و به کشاورزی مدرن و افزایش بهره وری برسیم.