فراخوان استعلام بهای خرید لوازم طرح های آبیاری نوین شهرستان های جاجرم به شماره ۱۲۰۴

به اطلاع کلیه شرکت های تولید کننده لوازم آبیاری و فروشگاه های مجاز می رساند فراخوان استعلام بهای خرید لوازم طرح های آبیاری نوین شهرستان های جاجرم به شماره ۱۲۰۴ به شرح ذیل تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ ۹۹.۰۴.۰۸ و به صورت نقدی برگزار می گردد

۱استعلام بهای لوازم آبیاری نوین۱

شاکری

غنی آبادی

فرم پیشنهاد قیمت لوازم

فراخوان استعلام بهای خرید لوله طرح های آبیاری نوین شهرستان جاجرم به شماره ۱۲۰۳

به اطلاع کلیه شرکت های مجاز تولید کننده لوله های پلی اتیلن می رساند فراخوان استعلام بهای خرید لوله طرح های آبیاری نوین شهرستان جاجرم به شماره ۱۲۰۳ به شرح ذیل تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۰۸ و به صورت نقدی برگزار می گردد.

اسامی کشاورزان

استعلام بهای لوله طرح ابیاری

فرم پیشنهاد قیمت لوله