لیست قیمت پایه لوله و لوازم

به اطلاع کلیه شرکت های پیمانکار و مشاور می رساند لیست قیمت پایه لوله و لوازم از مورخ ۹۹/۰۴/۰۷ الی ۹۹/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد.

خرداد ۹۹

قیمت لوله